محصولات بنیان

لیست محصولات بنیان

معرفی بنیان

شرکت فنی و مهندسی بنیان در سال 1386 به شماره ثبت 8170 و با شماره 204538 در شورای عالی انفورماتیک ثبت گردید و فعالیت خود را به حول و قوۀ الهی آغاز نمود.

آخرین اخبار

پزشک عالیقدر از شما دعوت می شود تا در مورخه 98/07/03 لغایت 1398/08/05 درنمایشگاه پاتولوژی واقع در سالن همایش های رازی از غرفه بنیان و محصولات جدید آن بازدید به عمل آورید.